sunnuntai 14. helmikuuta 2016

Oikeutta muille eläimille

Kovasti tuntuu herättävän suuria tunteita, puolesta ja vastaan, tämä biologinen statuksemme. Monet mielenkiintoiset jopa kiihkeätkin keskustelut olen saanut jakaa aiheen ympärillä.Haluaisin kuitenkin pureutua asiaan hieman pintaa syvemmälle ja kertoa miksi katson tarpeelliseksi puolustaa ja jopa vaatia yhdenmukaista kantaa ihmisen eläimellisyydelle.

Ääripäitä tässä hiuksia halkovassa kysymyksessä edustavat uskonnot ja tiede.
Suurimmille uskonnoille näyttäisi olevan päivänselvää että jumala(t) loivat ihmisen ja eläimet erikseen.
Siten edellämainittujen uskontojen arvoja edustaville ihmisille on luonnollista ilmaista eläimet ja ihmiset erillisinä olentoina tai ryhminä keskusteluissaan ja kirjoittelussaan.

Tiede instituutiona ja vielä tarkennettuna nk. "tiedeyhteisö" johon yleisesti hyväksytty länsimainen opetus- ja oppivelvollisuuskin pohjaavat taas yksiselitteisesti osoittaa ihmisen paikan olevan eläinkunnassa. Homo Sapiens.

Ääripäitten tieteen ja uskontojen soppaa eläin/ihminen asiassa sekoittaa puhekieleen juurtunut sanonta "eläimellisyys". Eläimellinen onkin erotteleva ja kriminalisoiva sanonta joka vetoaa molempien leirien puolustajiin tässä asiassa.
Myös sana "inhimillinen" kriminalisoidaan tietyissä yhteyksissä helposti tarkoittamaan "ihmisen ja eläimen" peruuttamatonta eroa.

En yritä sanoa etteivätkö uskonnot puolustaisi tiedettä, enkä sitäkään, että tiede yrittäisi kampittaa uskontoja. Tarkkaa rajaa näillä kahdella ilmiöllä ei ole.

Ihmettelen Suomessa esimerkiksi "Tieteen Kuvalehden" ja "Tiede" -lehtien huolimatonta sanankäyttöä ihmisen ja muiden eläinten eroavaisuuksia havainnoivasta kirjoittelustaan.
Toisaalta yhdistykset kuten "Oikeutta eläimille" ja "SEY" voisivat hyötyä työssään "eläinsuojelun" parissa tarkentamalla ilmaisuaan eläimellisen alkuperämme suuntaan.Oikeutta muille eläimille manifesti

Puolustan ihmisen lajin kuulumista Eläinkuntaan. Olen pahoillani muiden eläinten puolesta ihmisen ylimielisestä käytöksestä kaikkia niitä kohtaan. Koen yhdenvertaisuutta norsun ja muurahaisen kanssa, sillä olenhan minäkin lihaa ja verta kuten nekin.

Ehdotan kaikille luku- ja kirjoitustaitoisille puolueetonta pohdiskelua asian parissa.
Pyrin noudattamaan omissa toimissani kunnioittavaa kielenkäyttöä muita eläimiä kohtaan. Pyrin rajaamaan "inhimillinen" -sanan käyttöä ja "eläimellinen" -ilmaisun toivoisin painuvan jo historian romukoppaan.

Terkuin Vesku - ihminen ja eläin.


1 kommentti: